Regio Zwolle United

Regio Zwolle United

Regio Zwolle United als verbindende factor

De Week van de Vitaliteit wordt georganiseerd door Regio Zwolle United en PEC Zwolle. Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is in het seizoen 2014/15 voortgekomen uit de maatschappelijke activiteiten (sinds 2009/10) van betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle. In samenwerking met circa 70 partners in Regio Zwolle wordt er geïnvesteerd in Regio Zwolle op sociaal-economisch en sportief gebied.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten uit vier provincies. Binnen dit verband wordt er samengewerkt tussen overheden ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle heeft de ambitie en is op weg om de vierde economische topregio van Nederland te worden.

Sport als middel en metafoor

De stichting is in het leven geroepen om de kracht van sport te gebruiken als onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van Regio Zwolle. De partners van Regio Zwolle United dragen uit collectief belang bij aan een groot aantal sociaal-economische en sportieve projecten. Zo dragen zij bij aan een vitale Regio Zwolle. Qua strategische ligging, ondernemerschap, arbeidsethos, handelsmentaliteit en aandacht voor onze naasten heeft de regio de potentie om op allerlei terreinen duurzaam op het hoogste niveau te acteren en heeft de regio de ambitie op de vierde economische regio van Nederland te zijn.

Samen voor groei

De stichting staat symbool voor de regionale ambities en is als geen ander in staat om mensen uit de regio samen te brengen en te motiveren op sociaal-economisch, maatschappelijk en sportief gebied. Regio Zwolle United neemt het initiatief om waardevolle sportieve, economische en maatschappelijke projecten samen met anderen te realiseren en actief te werken aan het stimuleren van thema’s als vitaliteit, circulatie en talentontwikkeling.

Bekijk hier de brochure van Regio Zwolle United die in het teken staat van het tienjarige bestaan van PEC Zwolle United, het maatschappelijk hart van PEC Zwolle.

Activiteiten