Goede Doelen

Hart voor Zwolle

De Week van de Vitaliteit biedt goede doelen en organisaties een platform om meer bekendheid te creëren. Elk jaar worden er ook een of meerdere goede doelen centraal gesteld, welke gedurende de week ‘in the picture’ worden gezet.

Het goede doel van dit jaar is Stichting Hart voor Zwolle. Hart voor Zwolle verbindt jongeren met kwetsbare Zwollenaren. Jongeren worden geïnspireerd om zich vrijwillig in te zetten voor deze medebewoners, waarbij zij gezamenlijke activiteiten ontplooien, zoals sporten of een sociale ontmoeting. Met ouderen wordt een leuk uitje gepland, er wordt voetbal gekeken met daklozen of activiteiten ondernomen met vluchtelingen. Samen wordt er zo gebouwd aan een stad waarin iedereen naar elkaar omziet. De impact en waarde van Hart Voor Zwolle werd begin vorig jaar nog eens extra onderstreept met een nominatie voor ‘Appeltje van Oranje’. Alle informatie over Stichting Hart voor Zwolle vind je hier: