EHBO-cursus

EHBO-cursus

De deelnemers van Playing for Success nemen tijdens de Week van de Vitaliteit deel aan een wel heel speciale activiteit. In samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland wordt de kinderen de basis van EHBO aangeleerd. De deelnemers leren de belangrijkste dingen die je kunt doen in een noodsituatie.

Playing for Success brengt leerlingen bij elkaar, die extra ondersteuning bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen gebruiken. Op een uitdagende en inspirerende plek buiten school doen zij zoveel mogelijk positieve leerervaringen op en werken zij aan hun zelfvertrouwen door samen aan opdrachten te werken die aansluiten bij hun interesses. Jaarlijks nemen ruim 100 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 deel aan dit programma.